logo

Dinsdag 17 maart 2020

STICHTING DONEREN EN TRANSPLANTEREN BEËINDIGT HAAR WERKZAAMHEDEN

Met ingang van 17 maart 2020 zullen de werkzaamheden worden beëindigd. Dit betekent dat wij de begeleiding van nierpatiënten en (wens)donoren niet meer uitvoeren.

Het huidige bestuur, Belinda Smink (penningmeester), Mendy Gouda - van der Gaag (voorzitter) en Erardo Kea (secretaris) hebben besloten alle werkzaamheden van de stichting te beëindigen op het gebied van begeleiding nierpatiënt en (wens)donor. Samen hebben wij in de afgelopen 6 jaar vele mooie resultaten geboekt waar wij als stichting ontzettend trots op zijn. In de “nierwereld” is het omdenken ingezet.

Wij bedanken een ieder die op welke wijze dan ook betrokken is geweest bij onze stichting. Ons vertrouwde, ons serieus genomen heeft, op verschillende vormen heeft samengewerkt maar ook alle inspirerende gesprekken die wij samen hebben gevoerd. Samen hebben wij nierdonatie bij leven beter op de kaart gezet en zijn er vele verbindingen gemaakt waaruit transplantaties zijn voortgekomen.

Voor ons is dit het moment om onze werkzaamheden te beëindigen.

WIJ ZIJN TROTS!

Eén van onze vrijwilligers, René de Bruijn, heeft een nieuwe stichting opricht onder de naam “Stichting Doneer een Nier bij Leven”. Vanuit deze stichting zal hij verbindingen blijven maken tussen nierpatiënt en (wens)donor. Wij wensen René heel veel succes en zijn blij dat wij hem geïnspireerd hebben om zich in te zetten voor deze doelgroepen. Ons huidig bestand van nierpatiënten en (wens)donoren is op de hoogte gebracht en geïnteresseerden kunnen zich voor meer informatie richten tot: info@doneereennierbijleven.nl t.a.v. René de Bruijn.

Wij wensen u alle goeds.

Met een gezonde NIER groet,

Belinda Smink, Mendy Gouda - van der Gaag, Erardo Kea
Sander van der Gaag, Erwin Koster, René de Bruijn

STICHTING DONEREN EN TRANSPLANTEREN