Over Stichting Doneren en Transplanteren

Algemeen

Stichting Doneren en Transplanteren (SDET) is een onafhankelijk initiatief dat op een integere wijze een bewustwording wil creëren over nierdonatie bij leven.

Wij zetten donatie bij leven beter op de kaart en maken de verbinding tussen potentiele “wens” donor en nierpatiënt. Mede hierdoor verkorten wij de wachtlijst. Wij stimuleren de maatschappelijke discussie door het wegnemen van drempels over donatie bij leven. Daarnaast voldoen wij aan de wens van de potentiele nierdonor om bij leven een nier af te staan. Ook leveren wij een positieve bijdrage aan het leven van de nierpatiënt. De potentiele “wens”donor maakt zijn of haar eigen keuze door middel van goede informatie voorziening (www.sdet.nl en www.donatiebijleven.nl) zodat het belang van zowel van de donor als van de nierpatiënt voorop staat. Waar mogelijk werken wij samen met verschillende partijen uit de keten van donatie en transplantatie.

Het afgelopen jaar hebben er 13 niertransplantaties bij leven plaats gevonden. Ook hebben meerdere potentiele donoren zich aangemeld bij transplantatiecentra om anoniem een nier af te staan. Mooie resultaten waar onze stichting een cruciale begeleidende rol in heeft gespeeld.

Doelstelling

SDET is een belangrijke schakel om donatie bij leven van een potentiele “wens” donor te begeleiden en verbinden in zijn of haar zoektocht naar een nierpatiënt. Dit op een integere en ethische verantwoorde manier zowel voor de potentiele “wens” donor als voor de nierpatiënt. Hierdoor helpen wij meer nierpatiënten met een transplantatie door de beschikbaarheid van het onbenut donorpotentieel optimaal te benutten.